Văn bản pháp luật

Văn phòng công chứng: Luật công chứng sửa đổi

Văn phòng công chứng: Luật công chứng sửa đổi

 22/05/2017

QUỐC HỘI Luật số: /20.../QH13 Dự thảo trình UBTVQH tại phiên họp thứ 26 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

Chi tiết
Luật công chứng: tổ chức hành nghề công chứng

Luật công chứng: tổ chức hành nghề công chứng

 22/05/2017

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Điều 23. Hình thức tổ chức hành nghề công chứng 1. Phòng công chứng. 2. Văn phòng công chứng. Điều 24. Phòng công...

Chi tiết
Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013

 22/05/2017

QUỐC HỘI Số: 45/2013/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ...

Chi tiết
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

 22/05/2017

CHÍNH PHỦ Số: 04/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi...

Chi tiết
Một số điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi)

Một số điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi)

 22/05/2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, dự án Luật công chứng (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ 90,16% đại biểu Quốc hội tán thành...

Chi tiết
Luật công chứng: Những điều liên quan đến công chứng viên

Luật công chứng: Những điều liên quan đến công chứng viên

 22/05/2017

CÔNG CHỨNG VIÊN Điều 13. Tiêu chuẩn công chứng viên 1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và...

Chi tiết