Tiện ích

Bán nhà khi đang cho thuê

Bán nhà khi đang cho thuê

 22/05/2017

Nhà tôi hiện đang cho thuê, nay tôi muốn bán có được không? Căn cứ điều 97 Luật Nhà ở năm 2005, trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì...

Chi tiết
Văn phòng công chứng: Điểm mới Luật Công chứng 2014

Văn phòng công chứng: Điểm mới Luật Công chứng 2014

 22/05/2017

Ngày 20/06/2014, Luật Công chứng mới số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua, và có những thay đổi cơ bản sau: Mở rộng quyền cho công chứng viên,...

Chi tiết
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

 22/05/2017

CHÍNH PHỦ Số: 04/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi...

Chi tiết
Một số điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi)

Một số điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi)

 22/05/2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, dự án Luật công chứng (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ 90,16% đại biểu Quốc hội tán thành...

Chi tiết
Luật công chứng: Những điều liên quan đến công chứng viên

Luật công chứng: Những điều liên quan đến công chứng viên

 22/05/2017

CÔNG CHỨNG VIÊN Điều 13. Tiêu chuẩn công chứng viên 1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và...

Chi tiết
Thủ tục công chứng di chúc như thế nào?

Thủ tục công chứng di chúc như thế nào?

 22/05/2017

Văn phòng công chứng Ngô Hồng Tuấn xin trả lời thủ tục công chứng di chúc như sau: A. CÁC GIẤY TỜ CẦN * Trong trường hợp người lập di chúc là hai...

Chi tiết
Tại sao phải lấy vân tay khi công chứng ?

Tại sao phải lấy vân tay khi công chứng ?

 22/05/2017

Đảm bảo tính chính xác đúng người đúng việc Đảm bảo chắc chắn quyền lợi của các bên

Chi tiết
Công chứng Ngô Hông Tuấn: công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng thời kỳ hôn nhân

Công chứng Ngô Hông Tuấn: công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng thời kỳ hôn nhân

 22/05/2017

GIẤY TỜ CỦA VỢ CHỒNG 1 Giấy tờ về tài sản cần giao dịch (sổ đỏ, sổ hồng, hợp đồng mua bán…) 2 Chứng minh (hộ chiếu), đăng ký kết hôn 2 vợ chồng GHI...

Chi tiết
Tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xác định được người sử dụng đất

Tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xác định được người sử dụng đất

 22/05/2017

Năm 1983 ông nội tôi được xã cấp cho một mảnh đất và cho bố mẹ tôi ra ở (chưa có giấy tờ). Trong sổ địa chính của xã mảnh đất đó lấy tên mẹ tôi. Bố...

Chi tiết