Câu hỏi thường gặp

Tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xác định được người sử dụng đất

 22/05/2017

Năm 1983 ông nội tôi được xã cấp cho một mảnh đất và cho bố mẹ tôi ra ở (chưa có giấy tờ). Trong sổ địa chính của xã mảnh đất đó lấy tên mẹ tôi.

Chi tiết

Chuyển nhượng đất trồng lúa nước

 22/05/2017

Gia đình tôi muốn bán mảnh đất ruộng canh tác lúa cho một người có hộ khẩu nơi khác, không trực tiếp canh tác nông nghiệp.

Chi tiết

Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho Nhà/đất

 22/05/2017

Người yêu cầu công chứng tập hợp đủ các giấy tờ theo hướng dẫn rồi nộp tại Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ ( Bản photo và bản gốc để đối chiếu ) ;...

Chi tiết

Công chứng viên là gì? Tiêu chuẩn bổ nhiệm thành công chứng viên?

 22/05/2017

Công chứng viên là nhà chuyên môn về pháp luật có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, được bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

Chi tiết

Thế chấp quyền sử dụng đất khi một phần đất thuộc hành lang an toàn giao thông

 22/05/2017

Tôi có quyền sử dụng đất 80m2 và và một ngôi nhà xây 80m2. Một phần đất 20m2 bị hạn chế về quyền sử dụng đất do thuộc hành lang an toàn giao thông

Chi tiết